اتصال کابل های Data و Power مادربورد

اتصال کابل های Data و Power مادربورد

نصب وسایل ذخیره سازی و درایو ها

نصب CPU

نصب حافظه و DIMM

آموزش تعمیر مادربرد / MainBoard

تعمیر مانیتور

آموزش تعمیر مانیتور CRT و LCD

خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر
+