تعمیر کارت گرافیک

تعمیر کارت گرافیک

نصب کارت های Expansion

نصب کارت های Expansion

اتصال کابل های Data و Power مادربورد

اتصال کابل های Data و Power مادربورد

نصب وسایل ذخیره سازی و درایو ها

نصب CPU

نصب حافظه و DIMM

آموزش تعمیر مادربرد / MainBoard

تعمیر اسپیکر

آموزش تعمیر اسپیکر و آمپلی فایر

آموزش تعمیر کارت گرافیک

خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر
+